„Rozjedu to!“

Mladí lidé z dětských domovů mají při vstupu na trh práce podstatně horší výchozí pozici než jejich vrstevníci vyrůstající v biologických rodinách. Kromě nízkého vzdělání nemají mnohdy ani dostatečné informace a příležitosti pro získání stabilního zaměstnání, a jsou tedy více ohroženi sociálně patologickými jevy, jako jsou chudoba a bezdomovectví.

Cíl projektu:

Cílem projektu ROZJEDU TO! je účinně motivovat děti ve věku 11 až 15 let umístěné v dětských domovech ke vzdělání a rozvoji jejich osobního i profesního růstu.

Sledované cíle:

 • Dostatečně účinná motivace zapojených dětí ke vzdělání a rozvoji potenciálu
 • Vytvoření podmínek pro zlepšení prospěchu formou individuálního přístupu a doučování
 • Podpora individuálních plánů dětí
 • Pomoc při volbě vhodného studia, zájmových aktivit
 • Rozbití šablonovitého přístupu pro výběr povolání

Realizace projektu:

Projekt byl zahájen v prosinci roku 2013 a je realizován ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a společností ŠKODA AUTO a.s.

Zapojené Dětské domovy:

Do projektu je zapojeno 7 dětských domovů:

 • Dětský domov Nymburk
 • Dětský domov Krnsko
 • Dětský domov se školou Býchory
 • Dětský domov Mladá Boleslav
 • Soukromý dětský domov Korkyně
 • Dětský domov Holice
 • Dětský domov Vrchlabí

Dětem jsou ve spolupráci s klíčovými pracovníky v jednotlivých domovech vytvořeny podmínky pro zlepšení jejich školního prospěchu, a to zejména pomocí pravidelného doučování a na míru šité motivaci a podpoře. Součástí projektu není jen samotné doučování, ale také podpora talentu a zájmových činností. Projekt jako takový dále umožňuje pestřejší představení trhu práce a děti tak mají možnost se přímo podívat na různá pracoviště.

Jak nám můžete pomoci

 • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
 • Dobrovolnou pomocí
 • Dárcovstvím:
  číslo účtu 2108416349/2700
  vedeným UniCredit Bank Czech
  Republic, a.s.