Jak nám můžete pomoci

  • Nabídka zaměstnání , příp. brigády či stáže pro děti z DD
  • Dobrovolnictví v Dětských domovech.
  • Dárcovstvím:
    číslo účtu 2108416349/2700
    vedeným UniCredit Bank Czech
    Republic, a.s.