Naše poslání

Spolek Otevřená budoucnost podporuje znevýhodněné děti a mladé lidi, žijící mimo svou biologickou rodinu, pomáhá dětem, které se se svou rodinou ocitly v krizové situaci, nebo dětem, které ohrožuje nevyhovující rodinné prostředí. Na prahu dospělosti mají ztížený start do samostatného života a my jim chceme usnadnit vstup do běžné společnosti. Stejně tak pomáháme i maminkám a jejich dětem přechodně žijícím v azylových domech.

Naším cílem je adresná pomoc konkrétním lidem, zlepšení jejich života a kvalitativní změny v oblasti pomoci a podpory pro znevýhodněné děti a mladé lidi z dětských domovů, náhradních nebo sociálně slabých rodin.

Jak nám můžete pomoci

  • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
  • Dobrovolnou pomocí
  • Dárcovstvím:
    číslo účtu 2108416349/2700
    vedeným UniCredit Bank Czech
    Republic, a.s.