Made by...

Situace

Azylové domy pro matky s dětmi hrají významnou roli v systému sociálních služeb. Jsou určeny těm ženám, které nejsou schopny vlastními silami řešit náročnou životní situaci a potřebují proto pomoc státních či nestátních institucí. Matky umístěné v azylových domech jsou vzhledem k životním zkušenostem často velmi náchylné pro různý typ zneužití důvěry, potřebují nejen materiální, ale i odbornou a psychologickou podporu. Jejich situace je ztížena tím, že nenesou odpovědnost pouze samy za sebe, ale i za své děti. Mnohdy se jedná o ženy na mateřské dovolené nebo o ženy po rozpadu partnerského vztahu, které si díky své finanční situaci nemohou zajistit bydlení. Často jsou tyto ženy oběťmi domácího násilí. Díky pobytu v azylových domech mají matky s dětmi zázemí a nemusí být odloučeny. Tato služba tak slouží jako prevence umístění dětí do dětských domovů. Péče má umožnit klientkám nový start do života, „postavit je na vlastní nohy“ a nasměrovat společensky správným směrem.

Záměr projektu

Společným problémem žen v Azylových domech je mimo jiné citelný nedostatek finančních prostředků či dluhy. Z daného důvodu je záměrem projektu individuální práce a zvýšení finanční gramotnosti klientek zapojených Azylových domů. Od zahájení projektu spolupracujeme se dvěma azylovými domy - a to Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín a Azylovým domem pro matky s dětmi – „Centrum rodina v tísni“ v Oseku. Od září 2015 rozšiřujeme naši pomoc pro klientky dalších tří azylových domů. Nově se tak do projektu připojily Azylový dům pro ženy a matky v Lovosicích, Azylový dům pro matky s dětmi Agapé, Teplice a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Roudnici nad Labem.

Sledované cíle:

 • Zvýšení sebevědomí a motivace do dalšího samostatného života
 • Obohacení matek s dětmi o poznatky z oblasti finanční gramotnosti
 • Získání správných praktických návyků zapojených matek při zacházení s financemi
 • Zprostředkování finanční podpory pro matky s dětmi
 • Pomoc při zajištění trvalého zaměstnání pro matky

Zapojené Azylové domy:

Do projektu je zapojeno 5 azylových domů:

 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín
 • Azylový dům pro matky s dětmi – „Centrum rodina v tísni“ v Oseku
 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích
 • Azylový dům pro matky s dětmi Agapé, Krupka
 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Roudnici nad Labem

Realizace projektu:

Partnerský projekt realizujeme ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem od roku 2013.

Tento na míru šitý program finanční gramotnosti, který ve výše zmíněných Azylových domech probíhá, má dvě části – teoretickou a praktickou.

Teoretická část projektu:

Po sestavení skupiny matek probíhají ve všech azylových domech vzdělávací moduly zaměřené na finanční gramotnost. Programy jsou sestaveny na míru podle aktuálních potřeb zapojených klientek, jsou přizpůsobeny složení skupiny a typům žen.

Praktická část projektu:

Probíhá současně s teoretickou částí, matky vyrábí různé produkty, např. - přívěsky, látkové tašky, látkové obaly na potraviny a další ručně zpracovávané výrobky. Tato činnost jim poskytuje potřebné pracovní návyky a novou pracovní zkušenost.

Projekt je nastaven tak, aby na jeho konci bylo možné vidět konkrétní posun a efekt.

Jak nám můžete pomoci

 • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
 • Dobrovolnou pomocí
 • Dárcovstvím:
  číslo účtu 2108416349/2700
  vedeným UniCredit Bank Czech
  Republic, a.s.