Projekt ACCENTURE ACADEMY

Situace:

Šance dětí vyrůstajících v dětských domovech na úspěšné zapojení do reálného života nejsou srovnatelné s ostatními vrstevníky. Tyto děti dosáhnou v převážné většině pouze relativně nízkého stupně vzdělání. Navíc jsou často z praktických důvodů směrovány na učiliště v dosahu jejich kmenového dětského domova. Období dospívání je náročné pro každého mladého člověka. O to náročnější a složitější je to pro mladé lidi, kteří svůj dosavadní život prožili v ústavních zařízeních, chybí jim sociální síť, životní zkušenost, vzory a jejich výchozí postavení je celkově znevýhodněné. Z toho vyplývají mnohé těžkosti. Děti a mladí lidé vychází z prostředí relativního blahobytu dětského domova a reálné životní situace jsou jim zatím cizí. Mají velmi zkreslené představy o práci, chybí jim vzory pro vytvoření pracovních návyků. Nepřipravenost často vede k jejich selhání a roztáčí se tak bludný kruh fluktuace, nezaměstnanosti a závislosti na záchytné sociální síti. Cestu ke zvýšení soběstačnosti a nezávislosti těchto mladých lidí při startu do jejich samostatného života vidíme v jejich včasné přípravě, která se týká jak získání znalostí ze světa financí, motivace k zájmu o kvalitní vzdělání, tak i přípravy na pracovní pohovor, zvládnutí nároků zaměstnavatele apod. Chceme tak formou cílené přípravy předejít selhání, které by tyto mladé lidi vedlo k závislosti na sociálním systému.

Cíl projektu:

Projekt vznikl jako reakce na znevýhodněnou situaci mladých lidí odcházejících z dětských domovů s cílem usnadnit jim start do života. Klade si zejména za cíl:

 • Motivovat děti ke zvyšování vzdělání
 • Nabídnout jim širokou škálu možností vzdělávaní a vhodné volby povolání
 • Podpořit je a doprovázet při hledání praxe či brigády
 • Připravit, podpořit a doprovázet je při hledání a ucházení se o zaměstnání
 • Zvýšit jejich orientaci ve světě osobních financí
 • Celkově je připravit na samostatný život a podpořit jejich orientaci ve světě a společnosti

Realizace projektu:

Jedná se o společný projekt Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti Accenture.

Nadace Terezy Maxové dětem se dlouhodobě angažuje v podpoře vzdělání a rovných příležitostí pro děti a mladé lidi, odkázané na výchovu v institucionální péči typu dětské domovy, diagnostické ústavy. Jedním z jejích projektů je projekt Accentury Academy.

Společnost Accenture vytvořila celosvětovou iniciativu - Schopnostmi k úspěchu (Skills to Succeed). Cílem iniciativy Schopnostmi k úspěchu je, ve spojení se strategickými partnery, vzdělávat lidi po celém světě pěstováním schopností, které jim umožňují účastnit se a přispívat do ekonomiky i celé společnosti. Jedním ze záměrů je vytvoření přibližně půl milionu nových pracovních míst po celém světě. V rámci této iniciativy je realizován projekt Accenture Academy na poli problematiky dětí z dětských domovů.

Tento partnerský projekt je realizován ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Obeznámení se vzdělávacími možnosti v regionu domova, případně i mimo něj
 2. Příprava na hledání práce a vstup do zaměstnání
 3. Vyhledávaní pracovních příležitostí v regionu a doprovázení
 4. Zvyšování finanční gramotnosti

Projekt je realizován v přímo ve vybraných dětských domovech. Jeho jednotlivé části probíhají v důvěrném prostředí, které mladý člověk zařazený do projektu, zná a vnímá jako bezpečné. Pověřený pracovník se stává jeho průvodcem a každému zařazenému účastníkovi projektu připraví individuální plán, který zohledňuje jeho potřeby. V tomto plánu je stanoven cíl, který jak pracovník, tak mladý člověk, kterého se týká, sledují a postupně naplňují – jako např. hledání praxe, brigády, doprovázení v daném procesu, nácvik praktických životních situací, atp.

Pro koho je projekt určen:

Do projektu je aktuálně zapojeno 15 dětských domovů.

DD Dubenec, DD Dolní Lánov, DD Dolní Počernice, DD Horní Čermná, DD Horní Krnsko, DDŠ Kostelec nad Orlicí, DD Nové Strašecí, DD Nymburk, DD Písek, DD Potštejn, DD Sázava, DD Solenice, DD Staňkov, DD Unhošť a DD Ústí na Labem

Pracujeme s cílovou skupinou mladých lidí ve věkové skupině – 15 let a výše. Aktivity na podporu klientů probíhají přímo v dětských domovech podle individuálního plánu rozvoje každého klienta, další podpora je zajištěna ze strany odborných lektorů společnosti Accenture formou realizace vzdělávacích seminářů a jiných aktivit.

Jak nám můžete pomoci

 • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
 • Dobrovolnou pomocí
 • Dárcovstvím:
  číslo účtu 2108416349/2700
  vedeným UniCredit Bank Czech
  Republic, a.s.