To dáš!

Cíl projektu

Projekt sociálně personální agentury je zaměřen na podporu znevýhodněných klientů na jejich cestě k zaměstnání a získání samostatnosti bez závislosti na sociálním systému. Dáváme těmto lidem šanci vzít osud do vlastních rukou a začít zodpovědný život. Zaměstnavatelům dáváme příležitost podpořit zaměstnávání velké skupiny lidí, která vstupuje na trh práce, zdarma nabízíme zdroj uchazečů o práci. Záměrem projektu je zprostředkování vhodného pracovního místa a získání pracovních návyků potřebných pro udržení pracovní pozice. Nezbytnou pomocí v tomto procesu je podpora mentora - blízkého člověka na pracovišti, který našeho klienta v prvním období trpělivě podporuje a poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu.

Doprovázíme obě strany - komunikujeme se zaměstnavateli a pomáháme jim vytvářet podmínky pro zaměstnávání mladých lidí z dětských domovů i maminek z azylových domů, zároveň provázíme naše klienty v prvním období po uzavření pracovního poměru, v průběhu jejich adaptace v novém prostředí. Pomáháme řešit případné nesrovnalosti.

Hlavním cílem je snížení nezaměstnanosti těchto lidí po opuštění dětského domova či azylových domů a jejich závislosti na sociálním systému.

Realizace projektu:

Tento partnerský projekt je realizován ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a se společností Coca-Cola HBC Česká republika, odborným garantem projektu v otázkách HR problematiky je společnost Accenture.

Pro koho je projekt určen:

Cílovou skupinou jsou mladí lidé, kteří vstupují do samostatného života nebo v dohledné době opustí ústavní péči - podmínky této cílové skupiny nejsou srovnatelné s podmínkami dětí z biologických rodin. Po ochodu z dětského domova se projevuje jejich odtrženost od reálného světa, chybí jim vzory pro vytvoření pracovních návyků a pro jejich úspěšné zapojení v dalším životě. Našimi klienty jsou zároveň lidé žijící v azylových domech a pečující o své nezletilé děti, obvykle se jedná o maminky, které se ocitly v těžké životní situaci a potřebují pomoci v novém startu do života, případně to mohou být i otcové, kteří žijí společně se svou rodinou či samostatně pečují o své děti.

Klíčové aktivity:

 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti mladého člověka při odchodu z ústavní péče formou kvalitní přípravy na hledání zaměstnání, utváření kompetencí mladého člověka pro získání pracovní pozice a zvyšování jeho připravenosti na nároky zaměstnavatele.
 • Poskytování odborné i lidské podpory pro maminku či tatínka žijícího v azylovém domě formou pomoci při hledání vhodné pozice a při opětovném vstupu na trh práce
 • Získání pracovních zkušeností a osvojení základních pracovních návyků našich klientů, nalezení vhodné pracovní pozice a jejich úspěšné zařazení na trh práce
 • Aktivní komunikace s korporátními a regionálními zaměstnavateli, i se státním sektorem a Úřady práce na poli vyhledávání pracovních příležitostí
 • Poskytování nového zdroje uchazečů o práci pro zaměstnavatele.
 • Zvyšování připravenosti firem na zaměstnání znevýhodněných klientů, informování zaměstnavatelů o specifikách těchto uchazečů o práci a boření bariér z důvodu nedůvěry či neznalosti.
 • Příprava a sdílení metodické příručky určené jako pomoc zaměstnavatelům pro seznámení s cílovou skupinou znevýhodněných uchazečů o práci a překonávání případných nesrovnalostí po nástupu do zaměstnání
 • Zvýšení povědomí veřejnosti o problémech mladého člověka při odchodu z DD, utváření obrazu o jeho potřebách a zvyšování zájmu veřejnosti o podporu těchto lidí.

Jak nám můžete pomoci

 • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
 • Dobrovolnou pomocí
 • Dárcovstvím:
  číslo účtu 2108416349/2700
  vedeným UniCredit Bank Czech
  Republic, a.s.