Jak nám můžete pomoci?

Dovolte nám, podělit se s vámi o možnosti podpory naší činnosti. Mohou to být například tyto.

Děkujeme za Váš čas, zájem a zvážení některé z nich:

Nabídka pracovního místa, brigády či stáže pro mladé lidi z dětských domovů

Hledání prvního zaměstnání je obtížné pro většinu mladých lidí, o to těžší je situace dětí odcházejících z ústavní výchovy. Velmi bychom ocenili veškeré vhodné příležitosti, které můžete nabídnout ve Vaší firmě. Může se jednat o brigádu na léto, krátkodobou stáž nebo pracovní poměr pro mladého absolventa. Každá forma pracovní zkušenosti bude pro děti velmi cenná. Nezáleží na regionu, ve kterém se nachází možnost uplatnění, v souladu s Vašimi požadavky vybereme vhodného kandidáta z dětského domova pro Vámi nabízenou volnou pozici a budeme se podílet na veškerých potřebných krocích.

Pravidelný příspěvek či jednorázový finanční dar

Díky Vašemu finančnímu daru či pravidelnému libovolnému příspěvku můžeme pomáhat konkrétním dětem a mladým lidem, kteří to nejvíce potřebují. Sami se rozhodněte, koho chcete podpořit. Přispět můžete jako individuální dárce či jako firma, rádi vám vystavíme doklad o daru poté, co bude předmětná částka poukázána na náš účet. Hodnotu daru můžete podle zákona o daních z příjmu odečíst od Vašeho základu daně. Více podrobností k zákonným úpravám daňového odpočtu Vám rádi doplníme.

Potěšte sami sebe a své blízké

Koupí výrobků, které v rámci aktivizačních činností v projektu „Made by… „ vyrábí maminky v zapojených azylových domech, přispějete na zlepšení životní situace nejen jich samotných, ale hlavně jejich dětí. Zároveň jim svým příspěvkem pomůžete vrátit se co nejdříve do běžného života.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@otevrenabudoucnost.cz

Komu můžete konkrétně pomoci?

Pokud jste se rozhodli, že chcete přímo podpořit některé děti, jejichž příběhy jste si přečetli zde, nebo jejich vrstevníky, velmi pomůže jakákoliv částka, kterou zašlete na náš účet. O způsobech podpory se také s námi můžete domluvit osobně či telefonicky na uvedených kontaktech.

Vaše finanční dary můžete zasílat na číslo účtu:
2108416349/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Jak nám můžete pomoci

  • Nabídkou zaměstnání, případně brigády či stáže pro mladé lidi z DD
  • Dobrovolnou pomocí
  • Dárcovstvím:
    číslo účtu 2108416349/2700
    vedeným UniCredit Bank Czech
    Republic, a.s.