Naše poslání

Naším hlavním cílem je přispět k pomoci a podpoře znevýhodněným dětem a mladým lidem žijícím mimo svou biologickou rodinu, dětem, které se se svou rodinou ocitly v krizové situaci nebo dětem, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nevyhovujícího rodinného prostředí. Podmínky pro zahájení samostatného života po dovršení hranice plnoletosti jsou pro tyto děti nerovné, chceme jim proto usnadnit vstup do běžného života společnosti. Stejně tak pomáháme i maminkám a jejich dětem umístěným v azylových domech.

Dalším cílem je umožňovat dobrovolné sdílení informací a zkušeností mezi odborníky a širokou veřejností v rámci zaměření hlavního poslání spolku.

K dosažení tohoto cíle Spolek zejména:

 • realizuje projekty vedoucí ke zlepšení kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí a mladých lidí a činnosti vedoucí ke kvalitativním změnám v této oblasti;
 • spolupracuje s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;
 • usiluje o zpřístupňování informací z vytčených oborů, zkvalitnění vzdělávání a výzkumu a přispívá k jejich rozvoji.
 • organizuje pro média a odbornou i laickou veřejnost přednášky, semináře, konference či jiné osvětové akce a setkání;
 • pro média, odbornou i laickou veřejnou veřejnost připravuje a vydává informační a propagační materiály s odborným a edukačním obsahem;

Vznik sdružení byl ideově iniciován Nadací Terezy Maxové dětem za účelem realizace projektů, jejichž primárním cílem je konkrétní podpora a pomoc dětem a mladým lidem vyrůstajícím v prostředí ústavní výchovy.

Jak nám můžete pomoci

 • Nabídka zaměstnání , příp. brigády či stáže pro děti z DD
 • Dobrovolnictví v Dětských domovech.
 • Dárcovstvím:
  číslo účtu 2108416349/2700
  vedeným UniCredit Bank Czech
  Republic, a.s.