Co děláme

V rámci realizovaných projektů zajišťujeme ve spolupráci s našimi strategickými partnery podporu a pomoc:

 • Poskytujeme odborné poradenství a adresnou podporu, jejímž cílem je motivovat děti a mladé lidi ke zvyšování vzdělání, nabídnout jim širokou škálu možností vzdělávaní a vhodné volby povolání, poskytnout jim možnost jejich osobního rozvoje. Jedná se o přímou pomoc realizovanou ve vybraných dětských domovech.
 • Zprostředkováváme dětem a mladým lidem možnost získání praktických zkušenosti z pracovního prostředí, pomáháme jim najít vhodné uplatnění formou brigády nebo pracovního poměru
 • Rozšiřujeme poznatky mladých lidí v oblasti finanční gramotnosti, v oblasti přípravy na hledání zaměstnání a posilujeme jejich komunikační dovednosti
 • Podporujeme matky s dětmi v azylových domech při jejich návratu do běžného života
 • Podílíme se na vytváření odborných materiálů a publikací určených na podporu pedagogických pracovníků při práci s dětmi v dětských domovech
 • Motivujeme zaměstnavatele k zájmu a hlubšímu pochopení situace mladých lidí z dětských domovů při vstupu na trh práce, usilujeme o  posílení vazeb mezi zaměstnavateli a uchazeči o pracovní místo
 • Přispíváme k rozvoji informovanosti o problematice ústavní výchovy formou realizace přednášek, seminářů, konferencí či jiných osvětových akcí a setkání

Jak nám můžete pomoci

 • Nabídka zaměstnání , příp. brigády či stáže pro děti z DD
 • Dobrovolnictví v Dětských domovech.
 • Dárcovstvím:
  číslo účtu 2108416349/2700
  vedeným UniCredit Bank Czech
  Republic, a.s.